Ponuky práce | ekonómovia.sk

Práca pre ekonómov?

Účtovníci, manažéri, finančníci, bankári, ekonómovia. Ponuky práce aj pre absolventov ekonomických škól, platový monitor.

Náplň práce Riaditeľ IT

Misia

Identifikácia podnikateľských IT potrieb organizácie, plánovanie a implementácia IT, zabezpečenie spoľahlivej prevádzky IT zdrojov.

Popis pracovnej pozície

Riaditeľ IT na strategickej úrovni identifikuje IT potreby organizácie podporujúce podnikateľské ciele organizacie. Buduje informačné systémy podporujúce činnosti ostatných oddelení. Manažuje IT oddelenie, je zodpovedný za spoľahlivú prevádzku a rozvoj IT. Komunikuje s vedúcimi pracovníkmi ostatných oddelení a vedením spoločnosti, na základe ich požiadaviek odporúča a navrhuje IT riešenia, ktoré následne realizuje pomocou svojho IT oddelenia.

Typické činnosti

Ďalšie činnosti

Vyžadované znalosti

Vyžadované skúsenosti

Osobnostné požiadavky

Požadované vzdelanie

Pracovné pozície s podobnou náplňou práce


Ponuky práce Riaditeľ IT

Naspäť

Partneri sekcie